Valon kajo

Valon kajo

lauantai 6. joulukuuta 2014

Koulu uuvuttaa

Monella nuorella koulu-uupumus on lisääntynyt ja kouluinto laskenut, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkimus. Nuoruus on mahdollisuuksien aikaa, mutta suomalainen koulu näyttää lannistavan oppilaat. Koulu-uupumus on kouluun liittyvän stressin seurauksena syntynyt pitkittynyt stressioireyhtymä. Koulu-uupuneet voidaan karkeasti jakaa kolmeen kategoriaan: univelkaisiin kyynistyneisiin ja tunnollisiin.

Tired!! This is how I feel today, I'd like to curl up next to pup.

Voimakas koulutyöhön liittyvä väsymys
Univelkaisen uupumuksen syy on yksinkertaisesti liian vähäinen unenmäärä unirytmin ollessa sekaisin. Univelkainen nuokkuu tai jopa nukkuu tunnilla. Aamut ahdistavat ja väsyttää valtavasti. Sosiaalisen median käyttö on yhdistetty univajeeseen. Tutkijat havaitsivat, että nuoret nukkuivat merkittävästi vähemmän, jos he käyttivät säännöllisesti kännykkää, surffasivat internetissä, pelasivat videopelejä, katsoivat televisiota tai kuuntelivat musiikkia.

Kyyninen suhtautuminen koulunkäyntiin
Jos nuori kokee, ettei kykene vastaamaan koulunkäynnin vaatimuksiin tai ei pysy opetettavien asioiden perässä, hänen motivaationsa laskee. He ovat epävarmoja opiskelun merkityksestä ja tulevaisuudesta. Mikään ei kiinnosta, kaikki tuntuu tylsältä ja opiskelu maistuu puulta. Elämällä ei ole oikein minkälaista suuntaa. Uupumuksen taustalla ovat tulevaisuuden valinnat, epävarmuus oman opiskelun merkityksestä ja tarkoituksesta sekä valtaisa työmäärä. 

Kouluun liittyvä riittämättömyyden tunne
Nuoren kouluun iittyvä itsetunto laskee, jos hän ei mielestään saa tehtyä tarpeeksi. Mikään ei kiinnosta, kaikki tuntuu tylsältä ja opiskelu maistuu puulta. Elämällä ei ole oikein minkälaista suuntaa. Uupumuksen syynä voi olla myös ahkeruus, kunnianhimo, monessa mukana oleminen, työmäärä, vaatimukset ja menestymisen tavoittelu. Tunnollisuudesta uupuneella on riittämättömyyden tunteita, koska hän ei omasta mielestään kykene suoriutumaan tarpeeksi hyvin.

When you're waiting to meet up with your friends but start falling asleep instead.

Uupumuksesta intoon
Ongelmien ennaltaehkäisy olisi huomattavasti edullisempaa kuin uupuneiden ja masentuneiden nuorten hoito. Ennaltaehkäisyssä olisi tärkeintä koulu-uupumuksen varhainen tunnistaminen. Nuoren elämässä kolme merkittävää K:ta eli koulu, koti ja kaverit voivat kaikki tarjota mahdollisuuden tukeen.

Koulu
Uupuneet nuoret tarvitsevat turvaverkkoja. Koulua leimaava alituinen kiireen tuntu on uupumuksen riskitekijä. Monen oppilaan kokemus on että, opettajalla on vähän aikaa oppilaalle. Helpotusta tilanteeseen saa tahdin hidastamisella, tavoitteiden kohtuullistamisella, armollisuudella itseään kohtaan ja järjestämällä itselleen omaa aikaa. Tutkimukset paljastavat myös, että nuorten yhteisöllisyyteen ja sosiaalisiin taitoihin olisi tärkeä puuttua, jotta koulupolkujen nivelvaiheet sujuisivat onnistuneesti.

Koti
Perhe on nuorelle tärkeä, joten kaikki kotiin kohdistuvat paineet heijastuvat myös nuoren hyvinvointiin. Uupuneet nuoret kokevat, ettei vanhemmilla ole heille riittävästi aikaa. Perheen taloudelliset huolet koetaan erityisen raskaina. Vanhempien tehtävänä on erityisesti huolehtia nuoren riittävästä unesta. Univelkainen saa helpotusta tilaansa riittävän unen ja terveellisten elämäntapojen kautta.

Kaverit
Kuuluminen porukkaan on nuoren kehitykselle tärkeää. On silti mahdollista, että uupumus tarttuu kavereiden kesken. Uupumiselle altistavat ryhmät, joissa kaverit eivät tue toisiaan ja kouluun suhtaudutaan kyynisesti. Uupumiselle altistavat myös koulussa koettu yksinäisyys ja kiusaaminen.  


Ellei sinulla ole lääkäriä saatavilla, niin sopivat sinulle lääkkeiksi nämä kolme: hilpeä mieli, lepo ja kohtuullinen ravinto.
-Mikael Acrigola-