Valon kajo

Valon kajo

keskiviikko 24. kesäkuuta 2015

Resilienssi

Olen kokenut monia muutoksia, vastoinkäymisia ja traumojakin. Olen kuitenkin niistä kohtalaisesti selvinnyt. Miksi jotkut ihmiset näyttävät sopeutuvan muutoksiin muita helpommin? Voidaanko heidän persoonallisuudestaan tai toimintatavoistaan löytää jotakin yhteistä? 


Resilienssi tarkoittaa kykyä selviytyä äkillisten muutosten ja myrskyjen keskellä. Käsite on laajentunut traumaattisten kokemusten kohtaamisesta kattamaan työyhteisöissä tapahtuvia muutoksia. Resilienssi ei ole persoonallisuuden piirre, vaan pikemminkin prosessi, joka on osin opittavissa. Resilienssi voi tarkoittaa mm. joustavuutta, sitkeyttä, sietokykyä ja lannistumattomuutta. Ihmiset käsittelevät odottamattomien muutosten seurauksia elämässään hyvin eri tavoin. Työyhteisöissä muutoksiin suhtaudutaan usein kaksijakoisesti. Toiset sopeutuvat niihin nopeammin ja tehokkaammin kuin toiset. Organisaation sisällä muutos aiheuttaa lähes poikkeuksetta häiriöitä, jotka samalla vaikuttavat työhyvinvointiin. Resilienssi on kyky, jonka avulla yksilö, tiimi tai organisaatio pystyy käsittelemään, hyväksymään ja omaksumaan isojakin muutoksia. Se on myös ominaisuus, jota voi parantaa. 

Millä omaa resilienssiään voisi kehittää tai parantaa?

Optimismilla 
Kyvyllä tarkastella tilannetta realistisesti myönteisessä valossa ja nähdä uhkien sijaan mahdollisuuksia. Pitämällä epäonnistumisia oppimiskokemuksina ja uskomalla, että tulevaisuudessa on paljon hyvää.

Hyvällä itsetuntolla
Vahvalla perusluottamuksen tunteella sekä itseään että ympäristöään kohtaan. Myös vahvalla uskolla omiin vaikuttamismahdollisuuksiin.

Vahvalla fokusoinnilla
Pitämällä itsensä tietoisena etenemisen suunnasta.  Keskittyen tärkeään ja sulkemalla mielensä asiaankuulumattomilta ärsykkeiltä.

Joustavalla ajattelulla
Etsimällä ja puntaroimalla vaihtoehtoja ja tarkastelemalla tilanteita monipuolisesti etäisyyttä ottaen.

Sosiaalisella joustavuudella
Rohkeudella pyytää ja vastaanottaa apua. Yhdessä olemme enemmän, varsinkin kriittisessä tilanteessa.

Järjestelmällisyydellä 
Suunnitelmallisella, strukturoidulla ja kurinalaisella toiminnalla; suunnitelmien jakamista muille, jotta he voivat osallistua.

Riskinottokyvyllä
Rohkeudella tarttua toimeen ja altistumaan uudelle, kokeilemalla jotakin suuntaa ja korjaamaan sitten tarvittaessa. Kestävä, kantava vahvuus on syvä kokemuksellinen tieto siitä, että mikään ei voi minua lopullisesti kaataa. -Isa Merikallio