Valon kajo

Valon kajo

lauantai 5. joulukuuta 2015

Rehtorina etänä

Nykyään rehtorilla saattaa olla vastuullaan ison koulun lisäksi eri toimipisteitä tai yksiköitä. Vanhoja koulun johtamisen malleja ei voida enää käyttää sellaisenaan koska hajautetuissa toimintaympäristössä on uudenlaisia ulottuvuuksia. Siksi on kehitettävä uusia johtamisen ja koulun kehittämisen malleja.  Hajautettu johtaminen kouluissa tuo mukanaan etäältä johtamisen haasteet ja siksi myös etäällä olevan yksikön johtaminen on vaativaa työtä. Asiasta voidaan käyttää myös termiä etäjohtaminen. Ihmisten työnteon johtamisesta verkossa voidaan käyttää käsitteitä verkko- ja virtuaalijohtaminen. 
Näytetään 20150713_220544.jpg


Johtamisrakenteen kuvaaminen 
Etäjohtaminen edellyttää sekä rehtorilta että työntekijöiltä asian tiedostamista. Tehtävänkuvien selkeä määrittely sisältää myös vastuiden määrittelyn. Hajautetussa organisaatiossa on tärkeä tietää, kuka toimii rehtorin varahenkilönä, kun tämä ei ole paikalla, ja kehen ollaan missäkin asiassa yhteydessä. 

Rehtorin tavoitettavuus
Etäyksikössä rehtorin voi olla vaikeaa olla tasavertaisesti mukana kaikkien työntekijöiden arjessa. Merkitys korostuu silloin, jos yksiköiden välillä on välimatkaa enemmän ja rehtorin vierailut yksikössä ovat vähäisiä. Mikäli etäällä työskentely on satunnaisempaa - voidaan sopia tietty päivä ja kellonaika, jolloin rehtori on paikalla. Vain säännöllisten tapaamisten ja keskustelujen avulla saa selvyyden siitä, miten henkilöstöllä menee.

Tiedonkulun parantaminen
Viestinnällä on kaksi merkitystä: tiedottaminen ja vuorovaikutus. Hajautetussa työskentelyssä viestintä- ja yhteistyövälineet ovat tärkeässä roolissa. On tärkeää miettiä, kuinka motivoida ihmisiä, joita ei juuri koskaan näe. On tärkeää myös miettiä uusia tapoja kommunikoida työntekijöiden kanssa. Tähän uusi teknologia tuo mahdollisuuksia viestiä myös virtuaalisesti.

Toimintakulttuuuriin sitouttaminen
Etäpisteessä työskentelevä voi helposti kokea jäävänsä ulkopuolelle koulun isosta työyhteisöstä. Rehtorin tulee miettiä, miten luoda yhteishenki ja ylläpitää innostuneisuus ja sitoutuneisuus ilman fyysistä läsnäoloa. Hajautettujen työntekijöiden huomiointi, motivointi, sitouttaminen ja osallistaminen ovat hajautetun  johtamisen erityishaasteita. 

Luottamuksen ja keskinäisen ilmapiirin tukeminen
Rehtorista etäällä olevissa yksiköissä työntekijät joutuvat kantamaan suurempaa vastuuta kuin henkilöstö, joka työskentelee esimiehen kanssa fyysisesti samoissa tiloissa. Hajautetussa johtamisessa hyvät alaistaidot saavat suuren merkityksen, sillä työntekijät työskentelevät joskus pitkiäkin aikoja siten, etteivät saa välitöntä tukea esimieheltään. 

Fyysinen etäisyys sinänsä ei siis ole välttämättä ongelma. Eiväthän samassa koulussa olevat työntekijätkään näe toisiaan jatkuvasti. Ongelmat syntyvät siitä, jos etäyksikössä syntyy epätasapuolisuuden kokemuksia tai puutteellinen tunteminen aiheuttaa tietokatkoksia ja väärinymmärryksiä. Näihin tekijöihin voi vaikuttaa, ja etäältä johtaminenkin voi parhaimmillaan olla myös lähellä olemista.


Jokaiseen tekoon ja tekemättä jättämiseen liittyy valinta siitä, mikä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää.
— Brian Tracy-