Valon kajo

Valon kajo

maanantai 23. marraskuuta 2015

Eettinen johtaminen

Helsingin Sanomien Ura-liite etsii Suomen parasta esimiestä. Ehdokasasettelu on päättynyt, ja viisi äänestykseen asti päässyttä finalistia esitellään lehdessä aina yksi kerrallaan. Yksi kisan finalisteista on Jokiniemen koulun rehtori Leena Kolho-Venäläinen.

Luin Kolhi-Venäläisen esittelyn ja minulle välittyi kuva vahvasta eettisestä johtajasta. Sitten jäin pohtimaan, mitä se eettinen johtaminen oikein on.

Eettinen johtaminen on lyhyesti sanottuna Hyvää johtamista. Eettinen johtajuus on hyvän tahdon taidetta. Se on ajattelun ja toiminnan tapa, jota tarvitaan johtamistyön sisällöksi. Eettinen johtaja haluaa olla tekemässä hyvää, rakentamassa parempaa maailmaa. Eettinen johtaminen luo hyvän työilmapiiirin. Töihin on mukava tulla ja töissä on mukava olla. 


Mitä ovat eettisen johtajan periaatteet?

Vahvista eettistä herkkyyttäsi.

Eettisenä johtajana kehittyminen alkaa siitä, että pyrkii näkemään yhä useamman tilanteen valintana ja hahmottamaan, mitä erilaisia arvovalintoja päätöksentekoon liittyy. Eettisen johtajan on vaivattava päätään ja etsittävä uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja, punnittava ratkaisujen mahdollisia seurauksia ja seurausten seurauksia. 

Käyttäydy rehellisesti.

Toimi itse niin kuin ”saarnaat”. Ollakseen uskottava, johtaja ei voi edellyttää muilta enempää kuin itseltään.   

Arvosta toisia.
Pyri arvostamaan kaikkia työntekijöitäsi. Olemme erilaisia, arvomaailmamme saattavat olla erilaisia, pääsemme samoihin lopputuloksiin toimimalla eri tavalla. Opettele arvostavaa suhtautumista toisiin, sen sijaan, että arvostelisit heitä.

Toteuta oikeudenmukaisuutta.
Johtajan moraalinen selkäranka ei taivu vaikeidenkaan päätösten äärellä, vaan hän rohkenee pitämään kiinni periaatteistaan ja lupauksistaan.

Rakenna luottamusta.
Luottamus lisää työntekijöiden halua kehittää työtään ja tahtoa ponnistella yhteisen päämäärän hyväksi. Luottamus on siis avaintekijä työmotivaation ylläpitämisessä ja työhyvinvoinnin edistämisessä.

Edistä hyvää vuorovaikutustä työyhteisössä.
Luottamusta rakennetaan keskustelemalla  arvoista, luomalla yhteistä ymmärrystä, pyrkimällä johdonmukaisuuteen ja lupausten pitämiseen. Parhaimmillaan vuorovaikutustilanteissa syntyy jotain sellaista, joka on enemmän kuin eri osapuolten alkuperäinen ajatus tai näkökulma oli. Tärkeintä ei ole se mitä teet, vaan se mitä olet.


 -Tommy Hellsten-